Pau Olivella

Organisation: Departament d'Economia i d’Història Econòmica, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
Homepage: http://pareto.uab.es/polivella/