Pau Olivella

Organisation: Departament d'Economia i d’Història Econòmica, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
JEL: D8, D4, I1, L1, L2, L4
Homepage: http://pareto.uab.es/polivella/