Jianhua Duan

University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Papers

Jianhua Duan, Xuefeng Qian, Kuntal K. Das, Laura Meriluoto, and W. Robert Reed
A replication of “The role of intermediaries in facilitating trade” (Journal of International Economics, 2011)
  • June 22, 2020 |
  • Downloads: 495 |
  • JEL: F1
Jianhua Duan, Xuefeng Qian, Kuntal K. Das, Laura Meriluoto, and W. Robert Reed
A replication of “The role of intermediaries in facilitating trade” (Journal of International Economics, 2011)