Yougui Wang

School of Systems Science, Beijing Normal University, Beijing, China

ygwang <at> bnu.edu.cn

Papers

 • June 25, 2018 |
 • Downloads: 2825 |
 • JEL: E51, G28, G18, E60
Xiaoyun Xing, Wanting Xiong, Liujun Chen, Jiawei Chen, Yougui Wang, and H. Eugene Stanley
Money circulation and debt circulation: a restatement of quantity theory of money
 • January 02, 2018 |
 • Downloads: 1397 |
 • JEL: E51, E27, G21
 • | 5 comments
 • | discussible
 • August 17, 2017 |
 • Downloads: 1428 |
 • JEL: E51, G28, G18, E60
 • | 9 comments
 • | Journal Article