Xiaolian Liu

School of Tourism and History, Gannan Normal University, Jiangxi Province, China

liuxiaolian1234 <at> 126.com

Papers

 • March 22, 2016 |
 • Downloads: 4568 |
 • JEL: F14, D40, D22, D24
 • March 15, 2016 |
 • Downloads: 1722 |
 • JEL: F22, J15, D73, K42
 • | 6 comments
 • | discussible
 • October 13, 2015 |
 • Downloads: 2302 |
 • JEL: F14, D40, D22, D24
 • | 8 comments
 • | Journal Article