Alexandre Skiba

University of Wisconsin, Laramie, WY, USA

askiba <at> uwyo.edu
www.uwyo.edu/askiba

Papers

  • July 10, 2014 |
  • Downloads: 2519 |
  • JEL: F1, F6, R4
  • | 4 comments
  • | discussible